top of page

Voditelj obrade podataka: Solanum d.o.o.

Kontakt podatci službenik za zaštitu osobnih podataka
Adresa: Osječka 72, 34308 Jakšić
Službeni e-pretinac: web@solanum.hr


Izjava o privatnosti
 

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije na Internet stranici solanum.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o uslugama Internet stranice solanum.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Solanuma.


Solanum d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice solanum.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Solanum d.o.o. Osječka 72, 34308 Jakšić (u daljnjem tekstu Solanum) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Korisnici Internet stranice Solanum primatelji obavijesti o uslugama Solanum (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Solanum prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu web@solanum.hr
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom prijave na Internet stranici solanum.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o uslugama Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Solanum putem Internet stranice www.solanum.hr

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o uslugama ili narudžbi putem stranice, Solanum će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime i prezime, e-mail adresu i kontakt telefon.

Davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu Solanum, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama Solanuma koje su vam prikazane.
U koju svrhu Solanum.hr prikuplja i obrađuje osobne podatke

Solanum prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o uslugama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu Solanum. Niti jedan dio Internetske stranice Solanum nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o uslugama, unosom svojih podataka na Internet stranici Solanum daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka web@solanum.hr

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Solanum pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika Internet stranice na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Korisnika u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Solanum pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o uslugama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima

Korisnik može zatražiti i dobiti od Solanum cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: web@solanum.hr

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Korisnik to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka web@solanum.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Solanuma putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka web@solanum.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka web@solanum.hr. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i Solanum odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Solanum.hr uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni.

Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Solanum provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice Solanum.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Solanum se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, Solanum može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Internet stranici. Zato Solanum poziva Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu solanum.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici solanum.hr.

 

Nastavak uporabe Internetske stranice Solanum od strane Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na Internet stranici Solanuma na razne načine npr. kako bi Internet stranica funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.


Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.


Kolačići se mogu klasificirati kao:


Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. solanum.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete solanum.hr.


Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane Solanum.hr, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.


Koje su Vam opcije dostupne?


U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.


Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na Internet stranici Solanuma.

Solanum d.o.o.

bottom of page