top of page

LEA 

Ekstra rana salatna sorta duboko žutog mesa i izvanrednog okusa - to je Lea. Ujednačeni duguljasti gomolji bez prskanja/TRV u kombinaciji s jakom otpornošću na krastavost, PVY i PVYntn promiču Lea također savršeno za organsku proizvodnju.

11-018-2_2-281df9a5.jpg

Biljka

Grupa zriobe                Vrlo rana

Tip biljke                      Čvrste stabljike

Habitus rasta                Poluuspravan

Boja cvijeta                   Bijela

Rast lisne mase             Brz

Broj gomolja                 Srednji

Dormantnost                 Visoka

Osobine gomolja

 

Oblik gomolja                         Ovalan

Boja mesa gomolja                 Tamno žut

Dubina okaca                          Vrlo plitka

Boja pokožice                          Žuta

Konzistencija pokožice           Glatka

Rezistentnost

Nematode                       Ro 1

Plamenjača lista              Visoka

Plamenjača gomolja       Visoka

Rhizoctonia                      Visoka

Crna noga                        Visoka

Krastavost                        Vrlo visoka

Rđa gomolja                    Visoka

Prorast gomolja              Visoka

Srebrna krastavost          Visoka

Oštećenje gomolja         Vrlo visoka

Natučenost gomolja       Vrlo visoka

PVY                                   Srednja, visoka

PVY ntn                            Vrlo visoka

Prinos i kvalitet

Plasman na tržištu          Tržna rana roba,

                                         direktna prodaja, za pakiranje,                                                 organska proizvodnja.

                                         Premijum kvaliteta za pakirnice

                                         for pre-packing

Prinos                                          Srednji

Udio velikih gomolja                  Nizak

Udio malih gomolja                    Nizak

Tip kuhanja                                  Kuhanjem ostaje čvrst

Promjena boje nakon kuhanja   Vrlo niska

Promjena boje sirovog gomoljaVrlo niska

Sadržaj suhe tvari                         Srednji

bottom of page