top of page
NATALIA

Ako tražite ekstra ranu do ranu izvoznu sortu visokog prinosa koja daje gomolje velike veličine, Natalia je dobar izbor. Posebno odobreno u kontinentalnim klimama. Dolazi zajedno s vrlo brzim razvojem mladih, dobrom ocjenom i svijetlo žutim mesom - otporan na PCN Ro 1.

Solana_Natalia_Gruppe_005-81558b08.jpg

Biljka

 

Grupa zriobe                   Rana
Tip biljke                          Ima jaku stabljiku
Habitus rasta                   Poluuspravan
Boja cvijeta                      Crveno-ljubičasta
Rast lisne mase                Veoma brz
Broj gomolja u busu        Srednji
Dormantnost                   Srednja

Osobine gomolja


Oblik gomolja               Ovalan
Boja mesa gomolja       Svijetlo žuta
Dubina okaca                Plitka
Boja pokožice               Žuta
Konzistencija pokožice Glatka

Rezistentnost

 

Nematode                          Ro 1
Bradavičatost gomolja      Rasa 1
Plamenjača lista                 Niska, srednja
Plamenjača gomolja          Srednja
Rhizoctonia                        Srednja
Crna noga                          Visoka
Krastavost gomolja            Srednja, visoka
Rđaste mrlje mesa gom     Vrlo visoka
Proraslice                            Visoka, Vrlo visoka
Srebrna mrljavost               Visoka
Oštećenje gomolja            Visoka
Modrice na gomolju          Visoka
PVY                                      Vrlo visoka
PVY ntn                               Vrlo visoka

Prinos i kvalitet

 

Tržnost                                 Vrlo rana tržna roba
Prinos                                   Visok
Udio velikih gomolja          Srednji
Udio malih gomolja            Nizak
Tip kuhanja                         Kuhanjem ostaje čvrst
Promjena boje kuhanjem  Vrlo niska
Promjena boje sir.gomolja Niska
Sadržaj suhe tvari                Niska

bottom of page